Az SHIOL tevékenysége


ALAPÍTÓ OKMÁNY ÉS ALAPSZABÁLYZAT

 

A Társaság és a Szekció támogatják az intraocularis lencsék beültetésével, a hályogműtéttel és a szem fénytörését megváltoztató refraktív sebészeti tevékenységgel összefüggő tudományos és gyakorlati munkát a tudományos felismerések, a gyakorlati tapasztalatok kicserélése, továbbá a tudományos tevékenységre való inspirálás révén. Felkérés esetén (Egészségügyi Minisztérium, ETT, Egészségbiztosító Pénztár, stb.) a fenti tevékenységekkel kapcsolatosan véleményt nyilvánítanak, konszenzuson alapuló állásfoglalást és szakmai irányelveket formálnak. Magánvállalkozás formájában működtetett refraktív sebészeti tevékenység engedélyezéséhez szakmai követelmény rendszert alakítanak ki, azt ellenőrzik, a feltételek teljesítése esetén egyetértési jogkörrel javaslatot tesznek a Magyar Szemorvostársaság / Szemészeti Szakmai Kollégium felé a működési engedély megadására.
 
Elősegítik a szakmai és tudományos továbbképzést szakmai konferenciák és továbbképző kurzusok szervezése révén.A fenti célok elérésére szolgálnak:

       a.) tudományos összejövetelek, konferenciák, kongresszusok, továbbképző
       előadássorozatok rendezése

       b.) ezek anyagának, eredményének írásban történő kinyomtatása, a tagokhoz való
       eljuttatása

       c.) együttműködés a bel- és külföldi hasonló célú tudományos társaságokkal

       d.) a személyes és szakmai kapcsolatok ápolása a Társaságon belül

       e.) a tagság tudományos és kutató munkájának támogatása

       f.) a szakmai irányelvek összegyűjtése az adott területen kiemelkedő tevékenységet
       folytató kollegáktól, amelyek a szakmai állásfoglalások alapját képezik.


A Társaság és a Szekció közhasznú célt szolgál. Kizárólag és közvetlenül közhasznú cél érdekében tevékenykedik és ennek megfelelően adómentes. A Társaság és a Szekció önzetlenül tevékenykedik gazdasági nyereségszerzés célkitűzése nélkül. Politikai pártot és egyéni politikai ambíciókat a Társaság és a Szekció nem támogat.

A Társaság és a Szekció vagyonát csak az alapokmányban foglalt céloknak megfelelően szabad felhasználni. A tagok nem részesülhetnek osztalékban és semmilyen alapokmányban foglaltakkal ellentétes eredetű juttatásban. Senkinek sem szabad a Társaság és Szekció vagyonából az Alapokmányban leírt céloktól eltérő kiadásokat eszközölni, vagy aránytalanul magas juttatásban részesülni.